Polityka prywatności

Właściciel Willa Joanna lub osoby wyznaczone do pełnienia ich obowiązków zobligowani są do ustosunkowania się do skargi w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Biuro Usług BHP i PPOŻ Joanna Okulska z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 39, 82-440 Dzierzgoń NIP 579-120- 57-86 zwane dalej Willa Joanna.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Willa Joanna umowy o świadczenie usług wynajmu apartamentu. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług wynajmu apartamentu świadczone przez Willa Joanna. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Willi Joanna. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Willi Joanna lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Willa Joanna może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez nią usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Willi Joanna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Willa Joanna dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Willę Joanna do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Willię Joanna usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Willę Joanna usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Willi Joanna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Willa Joanna dokonała oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Willę Joanna do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Willę Joanna usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Willa Joanna informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Willa Joanna, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 6. Willa Joanna informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Willa Joanna informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi wynajmu apartamentu na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 60 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 8. Willa Joanna informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • Firmom księgowym współpracującym z Willa Joanna,
  • Kancelariom prawnym współpracującym z Willa Joanna,
  • Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Willa Joanna,
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Willa Joanna,
  • Firmom kurierskim i pocztowym
 9. Willa Joanna informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Willa Joanna za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Willa Joanna przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu, adres Gościa. O dokładnym źródle, z którego Willa Joanna pozyskała dane osobowe Gościa można uzyskać informacje u właściciela Willa Joanna