Regulamin

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Willa Joanna

 1. Rezerwacje w Obiektu zachowują ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba, że podczas dokonywania rezerwacji Gość określił inną godzinę.
 2. Apartament wynajmowany jest na okres wielokrotność doby, która rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 12:00 dnia następnego. Należność za wynajem pokoju oraz usługi parkingowe pobierana jest gotówką z góry za cały pobyt, bądź płatna w Booking.
 3. Willa Joanna może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu, wyrządził szkodę w mieniu WIllli, innym Gościom, pracownikom Obiektu lub innym osobom przebywającym w Obiektu.
 4. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług, o fakcie tym należy poinformować właściciela.
 5. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju Innym osobom, nawet przed upływem doby, za którą zapłacił.
 6. Nie dopuszcza się odwiedzin gości przez osoby inne niż te które mają opłacony aktualnie pobyt w Willi Joanna.
 7. Przebywanie osób innych niż tek które mają aktualnie opłacony pobyt w Willi Joanna jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na obciążenie go podwójną stawką dobową za dany apartament.
 8. W Obiektu w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Willa Joanna ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy. Willa Joanna ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Obiektu.
 10. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849. Każdorazowo opuszczając pokój, gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi.
 11. W Willa Joanna obowiązuje całkowity zakaz przechowywania zwierząt.
 12. Willa Joanna nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy obiekcie.
 13. W apartamentach Willa Joanna obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania apartamentu.
 14. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia apartamentu, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp. Korzystanie z żelazek stanowiących wyposażenie apartamentu jest dopuszczalne tylko z wykorzystaniem deski do prasowania.
 15. Willa Joanna zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt lub w przypadku braku kontaktu z Gościem zostaną zutylizowane.
 16. Wszelkie reklamacje muszą być składane w formie pisemnej na adres mailowy.